• Order

Usługi o wartości dodanej w roamingu UE

Zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, rodzaje i zakres świadczonych usług określa cennik i/lub warunki promocji.

W przypadku, gdy zgodnie z umową , za granicą realizowane są połączenia do usług o wartości dodanej (tj. usług o podwyższonej opłacie, usług z dzielonymi kosztami, numerów określanych za granicą jako „bezpłatne”), Dostawca usług zwraca uwagę na potencjalne ryzyko poniesienia przez abonenta zwiększonych opłat przy korzystania z takich usług za granicą (w roamingu) w porównaniu z ceną standardowego połączenia. Powyższe ryzyko może dotyczyć w szczególności połączeń z numerami usług informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych czy call center.

Dostawca usług ostrzega, że połączenia reklamowane lub opisywane za granicą jako numery „bezpłatne” mogą wiązać się z obowiązkiem poniesienia opłat dla abonenta przebywającego w zagranicznej sieci.

Poniżej możesz poznać zakresy numeracyjne usług o wartości dodanej oraz inne odpowiednie dodatkowe informacje dotyczące usług o wartości dodanej, zamieszczane w bazie danych Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

Przedstawione informacje nie stanowią części umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dlatego nie należy traktować ich jako cennika usług.

Dostęp do służb ratunkowych w roamingu UE

Abonent korzystający z roamingu UE może uzyskać bezpłatny dostęp do służb ratunkowych:

 • dzwoniąc pod europejski numer alarmowy „112”
 • za pomocą alternatywnych środków dostępu, które są możliwe do wykorzystywania w danym państwie członkowskim UE, również przez abonentów z niepełnosprawnościami.

Powyższe „alternatywne środki dostępu” umożliwiają abonentom korzystającym z roamingu UE, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, dostęp do służb ratunkowych za pomocą sposobów innych niż połączenia głosowe.

Alternatywne środki dostępu do służb ratunkowych mogą być zapewniane na przykład za pomocą aplikacji alarmowych, wiadomości tekstowych, usług przekazu lub komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym lub usług pełnej konwersacji.

W niektórych państwach członkowskich UE wprowadzono aplikacje mobilne przekazujące ostrzeżenia publiczne.

Poniżej znajdziesz informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych w państwach członkowskich UE, w tym o numerach alarmowych oraz alternatywnych środkach dostępu do służb ratunkowych, a także odnośniki do aplikacji mobilnych przekazujących ostrzeżenia publiczne (umożliwiające ich pobranie).

Numery alarmowe i alternatywne środki dostępu do służb ratunkowych.

Aplikacje przekazujące ostrzeżenia publiczne

Jakość usług w roamingu

Możesz korzystać z usług telekomunikacyjnych za granicą, u operatorów współpracujących z operatorem Sieci Plus, w ramach oferowanego przez nich zasięgu oraz dostępnych technologii.

Z usług roamingu możesz korzystać:

 • w zagranicznych sieciach lądowych;
 • na pokładzie statków, promów i samolotów;
 • w roamingu satelitarnym Sieci Thuraya , o ile posiadasz specjalny telefon działający w tej sieci, z zainstalowaną aktywną kartą SIM

Poniżej możesz sprawdzić, którzy operatorzy za granicą współpracują z operatorem sieci Plus oraz jakie technologie (2G, 3G, 4G, 5G) dostępne są w ich sieciach.

Usługi w roamingu na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Roaming regulowany) są świadczone w oparciu o sieci operatorów zagranicznych, z którymi operator sieci Plus zawarł umowy roamingowe. Jakość usług świadczonych w zagranicznych sieciach jest uzależniona od parametrów tych sieci. Usługi głosowe oraz transmisji danych w roamingu regulowanym na warunkach nie mniej korzystnych niż w Polsce, o ile w sieci operatora zagranicznego dostępnej w danym państwie członkowskim dostępne są co najmniej takie same technologie i parametry jak w kraju.

Na jakość i dostępność usług w roamingu regulowanym mają wpływ poniższe czynniki:

 • parametry i standardy technologiczne danego operatora, w tym dostępne w jego sieci technologie. Niektórzy z operatorów w roamingu regulowanym nie udostępniają w swoich sieciach technologii 2G i 3G lub planują ich wyłączenie w przyszłości, co może spowodować utratę dostępności usług dla telefonów, które obsługują wyłącznie takie technologie;
 • w przypadku usług głosowych realizowanych w technologii VoLTE – na dostępność usług mają wpływ parametry posiadanego telefonu oraz dostępność technologii 4G w sieci operatora zagranicznego;
 • w przypadku sieci typu 5G, wielu operatorów za granicą nadal dopiero rozwija infrastrukturę w tej technologii, co oznacza, że może być ona jeszcze niedostępna w niektórych państwach lub regionach tych państw. Korzystanie z technologii 5G wymaga posiadania telefonu obsługującego tę technologię;
 • zasięg sieci danego operatora - sprawdź zasięg operatorów zagranicznych w poszczególnych państwach na stronie GSMA https://www.gsma.com/coverage/;
 • czynniki takie jak: maksymalne prędkości przesyłania danych w odwiedzanej sieci, przeciążenia sieci, siła sygnału oraz położenie lub inne czynniki geograficzne i topograficzne (gęstość zabudowań, przeszkody naturalne, gęstość zaludnienia).
 • większa odległość pomiędzy telefonem użytkownika a serwerami aplikacji lub strony internetowej, do której użytkownik próbuje uzyskać dostęp, może skutkować opóźnieniem w czasie potrzebnym na przesłanie danych między urządzeniem użytkownika, a serwerem aplikacji lub strony internetowej, co może wpływać negatywnie zwłaszcza na korzystanie z treści, które wymagają przesyłania znacznych ilości danych w krótkim czasie.
 • odległość sieci odwiedzanej w roamingu regulowanym macierzystej od sieci Plus, ma również wpływa na ewentualne opóźnienia w inicjowaniu i dostarczaniu połączeń głosowych oraz dostarczaniu wiadomości SMS/MMS.
 • przepustowość danej sieci, w tym: rodzaj połączenia, prędkość łącza, liczba urządzeń w sieci oraz ilość ruchu. W niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza o dużych skupiskach turystycznych, sieci operatorów mogą być w sezonie letnim przeciążone, co może mieć wpływ na jakość i dostępność usług w roamingu regulowanym.
 • stan łączy pomiędzy operatorami w Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostarczanych przez podmioty trzecie. Ewentualne uszkodzenia fizyczne takich łączy mogą prowadzić do czasowej niedostępności usług.